เพลงสรรเสริญพระบารมีบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยกองทัพเรือ ทั้งหมด