ตายแล้วได้อะไร??? อีก 90 วัน ท่านจะได้รับเงินงวดที่ 2 ประมาณ 100,000 กว่าบาท และอีก 5 ปี ท่านจะได้รับเงินในส่วนที่สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกที่ค้างจ่าย

Release Date : 04-02-2017 00:00:00
ตายแล้วได้อะไร??? อีก 90 วัน ท่านจะได้รับเงินงวดที่ 2 ประมาณ 100,000 กว่าบาท และอีก 5 ปี ท่านจะได้รับเงินในส่วนที่สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกที่ค้างจ่าย