จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

Release Date : 16-12-2016 00:00:00
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนธันวาคม 2561

จำนวนสมาชิกเสียชีวิตเดือนธันวาคม ทั้งหมด 57 ราย (ลำดับศพที่ 18123 - 18122)

เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 57  ศพ

ค่าบำรุงรายปี   -    บาท

รวมเงินสงเคราะห์ศพ   228    บาท
 
*เงินสงเคราะห์จะตัดวันที่ 21 ธ.ค. 2561*

                                             เงินสงเคราะห์ศพปี 2561

เดือน จำนวน (บาท)
ม.ค. 228
ก.พ. 248
มี.ค. 216
เม.ย. 260
พ.ค. 196
มิ.ย. 256
ก.ค. 232
ส.ค. 276
ก.ย. 208
ต.ค. 260
พ.ย. 248
ธ.ค. 228