จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

Release Date : 16-12-2016 00:00:00
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนมิถุนายน 2561

จำนวนสมาชิกเสียชีวิตเดือนเมษายนทั้งหมด 64 ราย (ลำดับศพที่ 17753 - 17816)

เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 64  ศพ

ค่าบำรุงรายปี   -    บาท

รวมเงินสงเคราะห์ศพ   256    บาท

*เงินสงเคราะห์จะตัดวันที่ 22 มิ.ย. 2561*