จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

Release Date : 16-12-2016 00:00:00
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนกันยายน 2561

จำนวนสมาชิกเสียชีวิตเดือนสิงหาคม ทั้งหมด 65 ราย (ลำดับศพที่ 17996 - 17995)

เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 65  ศพ

ค่าบำรุงรายปี   -    บาท

รวมเงินสงเคราะห์ศพ   260    บาท
 
*เงินสงเคราะห์จะตัดวันที่ 24 ต.ค. 2561*

                                             เงินสงเคราะห์ศพปี 2561

เดือน จำนวน (บาท)
ม.ค. 228
ก.พ. 248
มี.ค. 216
เม.ย. 260
พ.ค. 196
มิ.ย. 256
ก.ค. 232
ส.ค. 276
ก.ย. 208
ต.ค. 260