จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

Release Date : 16-12-2016 00:00:00
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนสิงหาคม 2561

จำนวนสมาชิกเสียชีวิตเดือนกรกฎาคม ทั้งหมด 69 ราย (ลำดับศพที่ 17874 - 17943)

เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 69  ศพ

ค่าบำรุงรายปี   -    บาท

รวมเงินสงเคราะห์ศพ   276    บาท

*เงินสงเคราะห์จะตัดวันที่ 24 ส.ค. 2561*