รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

Release Date : 17-12-2016 00:00:00
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล อายุ วันที่ถึงแก่กรรม ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศล
1 น.ต.ภิรมย์ เรืองศรี  81 ปี  9 พ.ย.2561 วัดศิริพงษ์ จ.กรุงเทพ  12 - 17 พ.ย.2561
2 ร.ต.ณรงค์ ยาสบู่  76 ปี  20 พ.ย.2561 วัดวังกระโจม จ.นครนายก  20 - 24 พ.ย.2561
3 พล.ร.ต.ฉัตร จูฑะพงศ์  92 ปี  30 พ.ย.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  3 - 6 ธ.ค.2561
4 จ.อ.สนั่น สุขพันธ์  90 ปี  1 ธ.ค.2561 วัดท่าพระ จ.กรุงเทพ  1 - 4 ธ.ค.2561
5 นางอัมพัน พานิชวรพันธุ์  85 ปี  27 พ.ย.2561 สำนักสงฆ์โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  27 - 30 พ.ย.2561
6 ร.อ.ปาน เลี้ยงรักษา  92 ปี  23 พ.ย.2561 วัดเจริญวราราม จ.สมุทรปราการ  23 - 26 พ.ย.2561
7 นายรังสรรค์ บุญมี  70 ปี  1 ธ.ค.2561 วัดนินสุขาราม จ.กรุงเทพ  2 - 6 ธ.ค.2561
8 นางสุภรณ์ อุณหะนันทน์  80 ปี  1 ธ.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  3 - 6 ธ.ค.2561
9 นางดวงใจ เชยกำเหนิด  72 ปี  30 พ.ย.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  1 - 6 ธ.ค.2561
10 นายลพ เอี่ยมจรัส  74 ปี  21 พ.ย.2561 วัดภินีนาถวรวิหาร จ.กรุงเทพ  21 - 26 พ.ย.2561