อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ : เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  ข่าวสารและกิจกรรม
      
         
       กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จัดเจ้าหน้าที่ไปรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ในวันที่ 29 พ.ย. 59 ณ บก.นรข.เขตเชียงราย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

      
      
         
       เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการฯ ที่มารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องประชุม บก.พร.อาคาร 2 ชั้น 2 พระราชวังเดิม

      


  แบบฟอร์มต่าง ๆ
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่
AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2557
Link ...หน่วยงานอื่น ๆ
ฌาปนกิจของหน่วยงาน..

ขณะนี้ได้รับแจ้ง....มีสมาชิกการฌาปนกิจ ฯ เสียชีวิต  

ขอไว้อาลัย แด่ สมาชิก ฯ .........
    ขอแสดงความเสียใจการจากไปของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ลำดับศพที่
16826 - 16870  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสมาชิกเหล่านั้นจงไปสู่สุขคติ.
กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี......
 
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ประจำเดือน....... ธันวาคม 2559.
จำนวน     45      ราย
เงินสงเคราะห์จะตัดเดือน ม.ค. 60
ลำดับศพที่   16826 - 16870
เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 45  ศพ
เก็บค่าบำรุงรายปี  30    บาท
รวมเงินสงเคราะห์ศพ   210    บาท
  สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อถึงแก่กรรม

       เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับเงินประมาณ 300,000.- บาท(สามแสนบาทถ้วน) หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกิจการ ฯ ร้อยละ 2

  ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยปัจจุบัน กำลังพล ทร. จำนวนมากที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เมื่อเสียชีวิตทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์ กิจการฌาปนกิจ ฯ จึงขอเชิญชวนกำลังพล ทร.สมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองและครอบครัว

  ข่าวประกาศ

สมาชิกที่แจ้งความจำนงขอให้หักเงินสงเคราะห์ศพ โดยผ่านบัญชีธนาคาร (ธนาคารทหารไทย เท่านั้น) สามารถตรวจสอบการหักเงินในแต่ละเดือนได้ด้วยวิธีดังนี้
1. โดยการนำสมุดบัญชีไปปรับปรุงการทำรายการ (Update Passbook) เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน กับธนาคาร และขอให้สมาชิกกรุณาทำการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง

               


รายงานผลการดำเนินงาน...... ประจำเดือนธันวาคม 2559    
ยอดสมาชิก ฯ  ณ   1  ธ.ค. 59
80,346 
ราย
สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
138
ราย
คืนสภาพสมาชิก
3
ราย
 
พ้นจากสมาชิก     
-
ราย
ขอลาออกจากสมาชิก ฯ    
-       
ราย
 
ถึงแก่กรรรม            
45     
ราย
: สรุป..รวมยอดสมาชิก ฯ ณ   1 มกราคม 2560  มีจำนวนทั้งสิ้น  80,442 ราย :
การจ่ายเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
45    
ราย
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ
49   
ราย
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
-   
ราย
งานบริการ
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
5          
ราย
การขอพระราชทานเพลิงศพ
13      
ราย
   (เพลิงหลวง 7 ราย / หีบเพลิง 6 ราย)
ขอพระราชทานดิน
-
ราย
ขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ
4
ราย
ขอยามเกียรติยศ
3
ราย
ขอเรือลอยอังคาร
-
ราย
จัดพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม.
19
ราย
จัดพวงหรีดถาวร (วัดเครือวัลย์วรวิหาร)
3
ราย
จัดพวงหรีดถาวร (ฌาปนสถาน ทร.สัตหีบ)
9
ราย
Update :11/01/60
  เสียชิวิตในวันหยุดราชการ....จะติดต่อกับใคร !!!
    สมาชิก ฯ ที่ได้เสียชิวิต [ ในวันหยุดราชการ ].และมีความประสงค์ที่จะ.....
ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
 
ขอพระราชทานเพลิงศพ
 

ติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการฌาปนกิจฯ สายด่วน โทร. 0834421043

 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ดังมีรายนามนี้...
น.ต. สนองศักดิ์   สำเภายนต์
โทร. 081 - 6298207
ร.อ.หญิง อรนลิน    เจิมจุติธรรม
โทร. 081 - 9164216
ร.อ. พงษ์ศักดิ์   เที่ยงคืน
โทร. 083 -  2938609
พ.จ.ต. ฐิติวัฒน์   น้อยหิรัญ
โทร. 093 - 9399453 
 
 แจ้งเพื่อทราบ.............
.....วิธีการชำระเงินสงเคราะห์ของสมาชิก
     และผู้เกษียณอายุราชการที่เป็นสมาชิก กบข.

ผู้ที่รับเบี้ยหวัดบำนาญจากกรมการเงิน ทร
.....ส่งตัดเงินรายเดือนจากเบี้ยหวัดบำนาญ

ผู้ที่รับเงินรายเดือนจากหน่วยใน ทร
.....ส่งตัดในระบบเงินเดือน

ผู้ที่ไม่สามารถส่งตัดในระบบเงินเดือน ได้แก่
1. สมาชิก กบข. / ข้าราชการลาออกที่ขอรับบำเหน็จ
2. ข้าราชการที่โอนย้ายไปอยู่นอก ทร
3. ข้าราชการที่รับเบี้ยหวัด-บำนาญผ่านคลังจังหวัด
4. พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว
5. ลูกจ้างเกษียณ / ลูกจ้างลาออก
6. สมาชิกประเภทคู่สมรส/บิดา/มารดา/บุตร ของข้าราชการและลูกจ้าง ทร
สามารถชำระเงินสงเคราะห์ได้ 5 วิธีดังนี้
.....หักเงินผ่านทางบัญชีประเภท ออมทรัพย์
     ของธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ


.....โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
     สาขา พรานนก   หมายเลขบัญชี 019-7-73139-1
     ชื่อบัญชี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินมาให้กิจการ ฯ ทราบ
โดยส่งแฟกซ์มาที่ 02-4753283 ต่อ 18 หรือ
ส่งทาง E-mail: navycrema@hotmail.com
พร้อมเขียนชื่อ,เบอร์ติดต่อกลับของสมาชิกที่ต้องการชำระเงินในเอกสารด้วย


.....ชำระเงินล่วงหน้าปีละไม่เกิน 2,000.-บาท
.....ชำระด้วยเงินสดที่ แผนกฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.
     หรือหน่วยรับบริการ พื้นที่สัตหีบ(บริเวณฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ),
     พื้นที่ ฐท.สข. และพื้นที่ ฐท.พง.
.....ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม หน.ฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.
     2/9 กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
     เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (สั่งจ่าย ปณ.หน้าพระลาน)

 สมาชิกนอกประจำการ ที่ต้องการรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในแต่ละเดือน....!!! 
สามารถติดต่อได้ดังนี้
      1. แจ้งความประสงค์ที่แผนกฌาปนกิจ ฯ โดยจ่าหน้าซองติดแสตมป์ฝากไว้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทุกเดือน
      2. ดูได้จาก รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  

 ขาดส่งเงิน / การเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ....!!! 
ขาดส่งเงินสงเคระห์    90 วัน ติดต่อกันจะเสียสิทธิ และพ้นจากสมาชิกภาพ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ /ยศ ชื่อ สกุล /เปลี่ยนผู้รับมอบเงินสงเคราะห์ แจ้งเจ้าหน้าที่
ภายใน 30 วัน

สวัสดิการฌาปนสถานกองทัพเรือ บริการจัดการศพแบบครบวงจร /

  ติดต่อราชการกับ...การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ได้ที่สำนักงานพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ..
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร....แผนกฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.
  ภายใน ทร. : 53283 - 5 หรือโทร. 02-4753283-5,02- 4115875
พื้นที่สัตหีบ....ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ
   ภายใน ทร. : 73159  หรือโทร. 038-438692
พื้นที่สงขลา....บก.ฐท.สข.
   ภายใน ทร. : 22171  หรือโทร. 074-311893
พื้นที่พังงา......บก.ฐท.พง.
  ภายใน ทร. : 21210  หรือโทร. 076-595288

 
 
     สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ท่านต้องมีคุณสมบัติดังนี้    [ ระเบียบฉบับใหม่ ]  

 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฯ ( ระเบียบ ฯ ใหม่)

   - ข้าราชการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - พนักงานราชการ สังกัด ทร. รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - ผู้มียศทหารเรือ (ในและนอกประจำการ) รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัตร และอาสาสมัครทหารพราน สังกัด ทร. ที่ยังรับรับราชการอยู่ รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - นักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ รวมทั้งนักเรียนในส่วนสถานศึกษาของกองทัพเรือ รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา

  - อายุไม่เกิน 45 ปี
  - บุตร อายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี
  - บิดา มารดา อายุไม่เกิน 55 ปี
  - บิดา มารดาของคู่สมรส อายุไม่เกิน 55 ปี
  - คู่สมรสอายุเกิน 45 ปี สมัครได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส  แต่อายุไม่เกิน 55 ปี  

   เอกสารประกอบการสมัคร

* ผู้สมัครเป็นสมาชิก ฯ
   - ใบรับรองแพทย์ รพ.ทหารเรือ หรือสถานพยาบาลของทหารเรือ หรือ รพ.เอกชน
   - สำเนาบัตรประจำตัวหรือบัตรประชาชน      จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีผู้สมัตรเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
* ผู้รับเงินสงเคราะห์
   - สำเนาบัตรประจำตัว หรือบัตรประชาชน     จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ชุด
 การขอคืนสภาพสมาชิก

  - สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ สามารถคืนสภาพสมาชิกได้    1 ครั้ง
  - เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี และพ้นสภาพสมาชิกไม่เกิน   5 ปี

 

การเขียน หรือแสดงความคิดเห็น
  • การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
  • ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
  • ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดขึ้น ต้องไม่นำมาเขียนลง เพื่อขยายความต่อ
  • การแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น .
  • พิจารณาเนื้อหาที่จะเขียนก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด
  • หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ  
โทร. 02 - 4753283-5,ทร. 53283 - 5 (ในเวลาราชการ)
E-mail: navycrema@hotmail.com

14/11/16